4. Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw  (van ca. 1600 tot 1700)