4. Infobronnen

Informatiebronnen

Filmpje grotschilderij

Google afbeeldingen

Film bouw Egyptische piramide

Filmpjes Griekse kunst

Filmpjes Romeinse kunst

Kinderencyclopedie

Gotische kunst en Romaanse kunst:

Renaissance

Barok

Classicisme

Romantiek

Realisme

Impressionisme

Voorvaders van de moderne kunst

Kubisme

Surrealisme

Graffiti

Popart

Hedendaagse kunst