webkwestie Blik op Kunst

Beoordeling

Waar wordt op gelet als je je werk inlevert.

Hieronder zie de diverse onderdelen waar naar gekeken wordt.

Jullie leveren met je powerpoint ook dit formulier in bij je leerkracht.

Die vult zelf ook zo'n lijst in en vergelijkt die met die van jullie.

Vul jullie lijst zo eerlijk mogelijk in.