webkwestie Blik op Kunst

Beoordeling

Waar wordt op gelet als je je werk inlevert.

Hieronder zie de diverse onderdelen waar naar gekeken wordt.

Jullie leveren met je powerpoint ook dit formulier in bij je leerkracht.

Die vult zelf ook zo'n lijst in en vergelijkt die met die van jullie.

Vul jullie lijst zo eerlijk mogelijk in.

5

4

3

2

1

  1. Aantal dia's: 26

2. Correcte titels en benaming

3. Overzichtelijkheid: logische volgorde van de dia's

4. Dia's bevatten de gevraagde informatie

5. Dia's zijn overzichtelijk ingedeeld: tekst en afbeelding van elkaar gescheiden, opsommen in punten.

5

4

3

2

1

  1. Lettertype: duidelijk leesbaar

2. Lettertype: geen standaardlettertype

3. Afbeeldingen: duidelijk zichtbaar, goede grootte

4. Toevoegingen van animaties

5. Gebruik van Word-Art, hyperlinks, geluiden/filmpjes, achtergrondkleur

5

4

3

2

1

  1. Spelling

2. Zinsconstructies

3. Correcte informatie

4. Hoofdletters

5. Leestekens

5

4

3

2

1

1. Taken goed verdeeld over de groep

2. Zinsconstructies

3. De groepsleden maakten geen ruzie

4. Beslissingen werden goedgekeurd door de volledige groep

5. De groepsleden konden elk om beurt zelf werken aan de computer, powerpoint.