5. Beoordeling

Waar wordt op gelet als je je werk inlevert.
Hieronder zie de diverse onderdelen waar naar gekeken wordt.
Jullie leveren met je powerpoint ook dit formulier in bij je leerkracht.
Die vult zelf ook zo'n lijst in en vergelijkt die met die van jullie.
Vul jullie lijst zo eerlijk mogelijk in.
    5 4 3 2 1
1 Aantal dia's: 26 selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
2 Correcte titels en benaming selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
3 Overzichtelijkheid: logische volgorde van de dia’s selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
4 Dia’s bevatten de gevraagde informatie selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
5 Dia’s zijn overzichtelijk ingedeeld: tekst en afbeelding van elkaar gescheiden, opsommen in punten, … selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
    5 4 3 2 1
1 Lettertype: duidelijk leesbaar selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
2 Lettertype: geen standaardlettertype selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
3 Afbeeldingen: duidelijk zichtbaar, goede grootte selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
4 Toevoegingen van animaties selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
5 Gebruik van Word-Art, hyperlinks, geluiden/filmpjes, achtergrondkleur selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
             
5 4 3 2 1
1 Spelling selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
2 Zinsconstructies selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
3 Correcte informatie selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
4 Hoofdletters selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
5 Leestekens selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
             
    5 4 3 2 1
1 Taken goed verdeeld over de groep selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
2 De groepsleden vullen elkaar aan waar nodig en helpen elkaar selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
3 De groepsleden maakten geen ruzie selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
4 Beslissingen werden goedgekeurd door de volledige groep selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak
5 De groepsleden konden elk om beurt zelf werken aan de computer, powerpoint. selectievak selectievak selectievak selectievak selectievak